Červen 2011

Právě si líně užívám posledních dnů svého francouzského separé...

27. června 2011 v 21:52 Bretaň
Povaluji se v posteli, neb venku je to velmi namáhavá existence, hltám literární klasiky (v češtině), nedočkavě se připravuji na výlet na Sever a na to, co bude doma. A pak tu jsou děti, nad kterými občas jen bezmocně krčím rameny.
Když si tak někdy virtuálně listuji českými novinami, chytá mě při zprávách o letních festivalech křeč do nohou, tik do oka a prázdno u srdce. Letos tedy toho Jirku Bartoškovic opět neuvidím a ani se nevyválím v hradeckém bahně. Ovšem při zprávě "Vypsaná Fixa zahraje na RFP akustický koncert" jsem zamáčla i tu slzu. A to několik.
Tak na to nemyslím (první červencový týden se budu fejsbuku vyhýbat jako francouzští Jižani Severu, jen abych nevěděla, kdo právě balí na Rokfor a kdo do Varů) a začínám fotit s Holgou. Vlastně ještě ani nevím, co umí, ale mám k ní už více než jen uživatelský vztah. Většina lidí se jí vysmívá a ukazuje si na její prý "obrovský a červený" tělo. A když dojde na slova "vždyť je to jen hračka", zacpávám jí objektiv, aby neslyšela.
Fotky jsem pořídila minulý víkend, během kterého jsem se několikrát začervenala při poklonách mé francouzštině a na oplátku naučila lichotníky několik českých, né-příliš-slušných slovíček. Projela jsem se nejlepším autem, co kdy jelo po francouzských silnicích, Renaultem 4GTL a koupala se ve francouzské pohostinosti. Merci encore une fois, Magali.
PS: Příští týden budou městem projíždět chlapíci v upnutých oblečcích a s čerstvě depilovanými lýtky. Ano, přijede k nám Tour de France!

P.-S.: Apprenez-vous le tchèque!

Narozeninové oslavy jsou příliš nebezpečné / Les Parties d'anniversaires sont trop dangereuses

22. června 2011 v 18:45 Bretaň
Pokud jste nečetli Mikulášovy patálie, těžko asi pochopíte, jak vypadá takový mejdan malých Francouzů. Osobně jsem zachycovala jen malé křičící šmouhy, několik bitek, spoustu slz, příhody o hovínkách a čůrání a to ticho, když "zvířata" konečně odešla. Navíc některé z jejich maminek nadchla má přítomnost natolik, že se rozhodly potrestat některou z evropanek nalákanou na "kultivovanou francouzskou kulturu" a udělat z ní opatrovatelku svých andělských dítek - au-pairky vyhýbejte se Lorient!

Si vous n'avez pas lu Le Petit Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre comment une surboum des petits Français passe. Personnellement j'ai seulement remarqué des petites traînées criantes, quelques bagarres, beaucoup de larmes, des aventures aux cacas et au pipi et le silence quand "les animaux" sont finalement partis. Et plus quelques des mamans étaient tellement ravies de ma présence qu'elles se sont décidées punir certaines des Européenes attirées par la culture française cultivée et faire d'eux des gardiennes de leurs enfants d'anges - les filles au-pairs, évitez-vous Lorient!

Nuda je zabiják / L'ennui est un tueur

20. června 2011 v 12:02 Žblepty
Předpokládám, že jsem asi jediná, co se právě nudí a není nikdo, kdo by se chtěl nudit se mnou. Ještě ke všemu, už druhý den prší, takže se mi ani nechce vyvenčit Holgu, kterou Lenka přejmenovala na Olgu a asi jí to už zůstane. Užívejte začátku léta, já si jdu ostříhat vlasy.

Je suppose que je sois la seule qui s'ennuye et il n'y a personne qui voudrais s'ennuyer avec moi. En plus il pleut deuxième jour alors je ne veux ni sortir avec Holga que Lenka a surnommé Olga et je pense que je vais l'appeller comme ça. Profitez le début d'été, je vais faire couper mes cheveux.
Šaty a klobouk: H&M, Náhrdelník s lebkami: Véčko
Robe et chapeau: H&M, Collier avec des crânes: Véčko

Všechny cesty vedou domů / Tous les chemins mènent chez soi

16. června 2011 v 22:29 Česká republika
Příliš krátký týden plný knedlíků, vzpomínek a dětského pižma.
C'était une semaine trop courte et pleine des boulettes de pâte, des souvenirs et du musc enfantin.

7 let a další radosti / 7 ans et d'autres plaisirs

7. června 2011 v 22:03 Bretaň
Raphaël slaví 7. června 7. narozeniny a má (teda měl) úplně nejvíc nejlepší narozeninový dort. Když jsem se ho dnes ptala, jaké to je, když je člověku sedm, tak prý: "Fajn. Dobře se bavim." Tak ať mu to vydrží.

Le 7 juin Raphaël célèbre son septième anniversaires et il a vraiment (eu) le meilleur gâteau. Quand je lui ai démandé "C'est comment avoir sept ans," il a dit: "Chouette. Je bien amuse." Donc beaucoup d'années amusants, Raph.
A nesmím zapomenout na Anet. Vše nejlepší jednadvacítko!
Et je ne peux pas oublier Anet. Joyeux anniversaire de vint-et-un an!

Miluju Polku / J'aime Polka

7. června 2011 v 13:00 Žblepty
V rámci příprav na dlouhou cestu za domovem vybírám i čtení a Polka byla jasná volba.
Je choisi une lecture dans le cadre des préparations au long voyage chez moi et Polka - c'était bon choix.
Malá Stella nejhezčí! / La petite Stella est la plus belle!
Paulovy nohy nejlepčí! / La photo des pieds de Paul est la plus chouette!

Bacha, ona jí ústřice / Attention, elle mange des huîtres

5. června 2011 v 0:13 Bretaň
Poprvé jsem ochutnala ústříce a přežila jsem to! Naservírovali mi taky slávky a musim říct, že mi dokonce i chutnaly. Chtěla bych toho napsat víc, ale nějak to ze mě neleze. Tak dobrou!


J'ai goûté premièrement des huîtres et oui, je l'ai survécu! Ils m'ont servi des moules aussi et je dois dire que c'était bon même. Je voudrais écrire plus de choses mais je ne peux pas réussir. Donc bonne nuit!

Češi jsou jinde / Les Tchèques sont ailleurs

3. června 2011 v 21:57 Žblepty
Čtu dalšího Kunderu a konečně jsem pochopila, proč se nevrátil a nikdy nevrátí do Čech. Narazila jsem taky na odstavec, který je děsivě melancholicko-krásný. Nejvíc mě straší, že je psán v minulém čase, že po něm Kundera píše "Češi už jsou jinde" a že mu vlastně musím dát za pravdu.
"Být připraven položit život za svou vlast: všechny národy znaly tu touhu po obětování. Nepřátelé Čechů ostatně také : Němci, Rusové. Ale to jsou velké národy. Jejich patriotismus je jiný: velebí se svou slávou, důležitostí, světovým posláním. Češi milovali svou vlast ne proto, že by byla slavná, ale protože byla neznámá. Ne protože by byla velká, ale protože byla nepatrná a neustále v nebezpečí. Jejich patriotismu, to byla nesmírná lítost pro jejich zem."
- KUNDERA, Milan. L'Ignorance. Francie : Gallimard, 2003. s. 132
Je lis un d'autre livre de Kundera a j'ai finalement compris pourquoi il n'est pas revenu et pourquoi il ne revenira jamais en Bohême. J'ai aussi tombé sur un paragraphe qu'est effrayant, mélancolique et beau. Mais ça me terrifie qu'il est écrit dans le passé, qu'après Kundera écrit "les Tchèques sont ailleurs" et que je dois être d'accord avec lui.

"Être prêt à donner sa vie pour son pays : toutes les nations ont connu cette tentation du sacrifice. Les adversaires des Tchèques, d'ailleurs, la connaissaint aussi : les Allemands, les Russes. Mais ce sont des grands peuples. Leur patriotisme est différent : ils sont exaltés par leur gloire, leur importance, leur mission universelle. Les Tchèques aimaient leur patrie non parce qu'elle était glorieuse mais parce qu'elle était inconnue; non parce qu'elle était grande mais parce qu'elle était petite et sans cesse en péril. Leur patriotisme, c'était un immense compassion pour leur pays."
- KUNDERA, Milan. L'Ignorance. France : Gallimard, 2003. p. 132

01/06

1. června 2011 v 13:39 Bretaň
Čas letí jak blázen a bere s sebou vše, co mu příjde do cesty - vlasy, zuby i břicha těhotných tet a dělá rýhy do obličejů, motá jazyk a oddaluje kamarády. Ovšem musím mu přiznat, že je hezčí, když jde vpřed než vzad a sluší mu to tak, jak je.


Le temps passe trop vite et il prend tous ce que traverse son chemin - des cheveux, des dents, des ventres des tantes enceintes et il fait des traces aux visages, il emmêle la langue et il fait des distances entre des amis. Cependant je dois déclarer qu'il est plus beau quand il vas de l'avant qu'en arrière et qu'il est plus joli tel qu'il est.